Flash technical institute

Dit is een technische school voor ca. 90 jongens en een paar meisjes, de meeste 15-16 jaar oud, die op een reguliere technische school niet meekunnen. De jongeren zijn meestal afkomstig uit het armste gedeelte van de bevolking. Ze worden in het instituut intensief begeleid gedurende drie jaar. De cursussen zijn praktisch en concreet. Vervolgens krijgen zij een certificaat waardoor zij gegarandeerd werk vinden, hetzij zelfstandig, hetzij in loondienst. Aan het hoofd van de school staat een monnik.

Op dit moment geeft het instituut een opleiding in naaien, elektrotechniek, elektronica en metaalbewerking. In de toekomst willen ze ook wel computerlessen gaan geven, maar op dit moment zijn hier nog geen faciliteiten voor.

De leraren die er werken zijn bijna allen vroeger zelf student geweest. De opleiding is gratis.

Tevens is er een klein “hostel” . De kinderen die hier logeren zijn erg arm en komen van ver.

Er is behoefte aan computers voor computerlessen, overheadprojector, cassetterecorder en balpennen. Ook is er geld nodig voor het onderhoud van de bestaande gebouwen, voor uitbreiding, voor financiering van de opleidingen, lesmaterialen en EHBO middelen.

De school ligt enkele kilometers uit de kust en ongeveer 30 km ten zuiden van Colombo.

 

foto's

We make a living by what we get

but

we make a life by what we give

Winston Churchill

 

Comité van aanbeveling

J.Hoogenhuizen, RA, algemeen directeur BN International

Ing. J. van Seters, Regulatory Affairs Dow Benelux B.V.

Mr J. Seydlitz, Notaris, Notariskantoor Seijdlitz, Loof, Segers & Vroome