De Stichting Vrienden voor Sri Lanka zet zich in voor de opvang van weeskinderen in Sri Lanka, o.a. in het tehuis voor kinderen en gehandicapten Sucharitodaya. Ook vóór de ramp op 26 december 2004 werd door middel van diverse acties al geld ingezameld voor dit tehuis. Bij het zien van de chaos, de verslagenheid en het verdriet in de dagen na de tsunami is onmiddellijk een nieuwe actie op touw gezet met als doel geld in te zamelen voor de uitbreiding van dit tehuis

Door de tsunami die dit land op Tweede Kerstdag 2004 heeft getroffen hebben immers veel kinderen hun ouders verloren. Zij zijn vaak alles kwijt: hun familie, hun thuis, hun vertrouwde omgeving. Sucharitodaya biedt hen onderdak, hoe sober en eenvoudig ook. Het tehuis ontvangt weliswaar steun van de regering maar dat is niet genoeg om iedereen te voorzien van voldoende voedsel, kleding en medicijnen, laat staan voor het onderhoud van de gebouwen. Steun van particulieren is hierbij onmisbaar. Dat zal nóg meer het geval zijn in de toekomst, want hoewel Sri Lanka veel internationale hulp krijgt, moet het halve land opnieuw opgebouwd worden. De kans is dan groot dat de regering andere prioriteiten heeft ...

De actie ten bate van Sucharitodaya wordt inmiddels gesteund door heel veel enthousiaste mensen: bedrijven, verenigingen, scholen en particulieren hebben op vaak heel ludieke wijze al een bijdrage geleverd aan dit initiatief. Wat mensen veelal aanspreekt is dat het - in tegenstelling tot de acties van de grote hulporganisaties - een concreet, kleinschalig project is met een duidelijk doel: uitbreiding van de opvangmogelijkheden voor weeskinderen.

 Voor de uitvoering van dit specifieke project wordt gebruik gemaakt van de expertise en contacten van de Stichting Flash, een door het Nederlandse ministerie van Justitie erkend adoptiebureau met jarenlange ervaring in Sri Lanka. Door hun contacten met de plaatselijke bevolking kunnen rechtstreeks opdrachten worden verstrekt, waardoor het risico dat er geld “aan de strijkstok blijft hangen” tot een minimum wordt beperkt. De giften die de Stichting ontvangt gaan gegarandeerd voor 100% naar de daarvoor bestemde projecten en worden in Sri Lanka gecontroleerd door een vaste vertegenwoordiger. Daarnaast reist bijna jaarlijks een afvaardiging van het bestuur van de stichting naar Sri Lanka om o.a. eigenhandig te controleren wat er met de schenkingen en giften gebeurt.

 

Behalve dit specifieke project streeft de stichting ook naar verbetering van de woon- en leefomstandigheden in Sri Lanka in het algemeen. Zo is in het verleden ook steun verleend aan: 

 

We make a living by what we get

but

we make a life by what we give

Winston Churchill

 

Comité van aanbeveling

J.Hoogenhuizen, RA, algemeen directeur BN International

Ing. J. van Seters, Regulatory Affairs Dow Benelux B.V.

Mr J. Seydlitz, Notaris, Notariskantoor Seijdlitz, Loof, Segers & Vroome